site design templates

Adaptief roeien

helpt om fysieke uitdagingen in een ondersteunende omgeving te overwinnen

Adaptief roeien

Door mensen te helpen fysieke uitdagingen in een ondersteunende omgeving te overwinnen, hoopt RWL men te overtuigen dat sport, recreatie en welzijn, een belangrijk onderdeel van een ieders leven vormen! Voor mensen met een handicap is het helaas vaak moeilijk om deel te nemen aan verschillende soorten sporten en recreatieactiviteiten. Onderzoek toont echter aan dat deelname aan sport, voor mensen met een handicap niet alleen fysiek heel goed is, maar ook het zelfvertrouwen vergroot, en zorgt voor een onafhankelijk en voldaan gevoel. Roeien biedt voor hen hierbij een uitkomst!


Programma’s


RWL bevordert en biedt mogelijkheden voor actieve deelname aan roeien. Onze adaptieve programma’s helpen mensen succes te vinden in hun persoonlijke streven naar preventieve gezondheidszorg, wellness en revalidatie. Ons doel is dat de deelnemers vertrekken met een nog positievere mindset, hoop en doelen voor ogen. We doen dit door:

• Eén op één te werk te gaan (op individuele basis);

• Samen met de deelnemers doelen te stellen; om de voortgang naar het bereiken van deze doelen te volgen, en de kleine stappen naar persoonlijke doelprestaties te vieren;

• De deelnemers te ondersteunen en aan te moedigen om deel te nemen aan lokale- en nationale Paralympische Evenementen;

• De leden van adaptieve roei-programma’s te integreren met niet-gehandicapte leden of andere roeiteams van de gemeenschap.


Zonder onze vrijwilligers, zijn wij nergens!


Onze vrijwilligers zijn super belangrijk voor het mogelijk maken onze programma’s. Zonder hen, hun tijd, enthousiasme en harde werk, zouden onze programma’s niet bestaan. We streven naar een team van gepassioneerde- en toegewijde vrijwilligers, die graag werken met mensen met een handicap, om zowel binnen als buiten te gaan roeien. Ze worden geselecteerd vanwege hun uitstekende communicatievaardigheden en enthousiasme. We proberen bestaande roeiers te betrekken, maar zijn even enthousiast om vrijwilligers uit de gemeenschap te betrekken, die de levens van onze doelgroepen op een unieke manier willen verbeteren!

Volg ons op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in of stuur een mail naar info@rowingwithoutlimits, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.